چت آنلاین
امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
مرحله پاياني ثبت سفارش كالا
#ثبت_سفارش 👈 مراحل ثبت سفارش کالا ➖ قسمت پایانی ▫️معیارهای طبقه‌بندی كالا Certain Qualities of The Commodity طبقه‌بندی بر اساس برخی كیفیت‌های كالا انجام می‌گیرد. ➖ یک كالا یا محصول ممكن است قابل طبقه‌بندی بر اساس موارد زیر باشد: 📎 توصیف و شرح كالا 📎 تركیب و سایر مشخصات فنی 📎 نحوه عرضه كالا (مثلاً با بسته‌بندی خرده فروشی) 📎 درجه و مراحل ساخت كالا 📎 كاربرد یا عمل كالا ▫️توصیف و شرح كالا Description مشخصات واقعی كالا برای طبقه‌بندی آن بسیار حایز اهمیت است. ➖ این امر با مراجعه به اسناد پیوست كالا یا اظهارنامه (مثلاً سیاهه خرید، قرارداد، پروفرما و…..) و در صورت لزوم دیدن كاتالوگ و كاربرد فنی و گزارش تحلیلی كالا امكان‌پذیر است. ➖ همچنین آزمایش كالا در بسیاری موارد ضروری است. ➖ بنابراین، توصیف و شرح مناسب كالا بر اساس مشخصات زیر آشكار می‌شود. ▫️درجه و مرحله ساخت Degree of Manufactures معمولاً برای محصولات صنعتی، طبقه‌بندی بر حسب درجه و مرحله ساخت مصحول صورت می‌گیرد. درجه و مرحله ساخت را می‌توان به موارد زیر تقسیم كرد: 📎 مواد خام 📎 محصولات كار نشده 📎 محصولات نیمه تمام 📎 محصولات تمام شده ▫️كاربرد یا عمل Use of Function طبقه‌بندی كالا بر اساس كاربرد یا عمل، به ویژه برای مصحولات حاصل از صنایع تولیدی انجام می‌شود. ➖ این محصولات عبارتند از: 📎 مواد سوخت 📎 دارو 📎 كالاهای سرمایه‌ای 📎 كالاهای مصرفی ➖ انواع كالاهایی كه صرفاً با مراجعه به عملشان می‌توان آنها را طبقه‌بندی كرد، بسیار زیادند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شركت بازرگاني الشاطئ الجميل العالمية می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح