چت آنلاین
امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
مرحله دهم ثبت سفارش كالا
#ثبت_سفارش 👈 مراحل ثبت سفارش كالا ➖ قسمت دهم 💧اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی ▫️قیمت كالا به اضافه كرایه حمل آن تا مقصد (cost and Freight) C.F ▫️قیمت كالا به اضافه كرایه حمل به اضافه حق بیمه است. (Cost, insurance and Freight) C.I.F ▫️كرایه حمل و بیمه پرداخت شده (با ذكر نام نقطه تعیین شده در مقصد) (Cost, Freight Carriage and Insurancepaid to) . . … (named point of destination) ▫️تحویل شده در مرز (نام محل تحویل در مرز) DAF (delivered at Front5ier) ▫️تحویل بر روی عرشه كشتی (با ذكر نام مبدا) DCP Freight Carriage Paid to ……. (named point of destination) ▫️تحویل شده پس از پرداخت عوارض (نام محل مقصد در كشور وارد كننده) DDP Delivered Duty Paid (named place of destination in the country of importation ▫️تحویل از اسكله EXQ…..EX QUAY (duty paid … namedport) ▫️تحویل از كشتی (با ذكر نام بندر مقصد) بدین معنی است كه فروشنده كالا را بر روی كشتی در مقصد تعیین شده در قرارداد فروش در اختیار خریدار قرار می‌دهد، بدین ترتیب كلیه هزینه كرایه حلم و ریسک مربوط تا آن محل به عهده فروشنده است. EXS …….EX SHIP (named port of destination) ▫️بدین معنی است كه مسوولیت فروشنده ارایه كالا در محل خود (محل كار یا كارخانه) است. EXW..EX WORKS (ex factory, ex plantion, ex warehouse, etc.) ▫️تحویل در كنار كشتی (با ذكر نام بندر مبدا) FAS … Free Alongside Ship (named part of Shipment) ▫️اصطلاح (Free on Board) F.O.B یا (Free on Truck) F.O.T یا (Free on Rall) F.O.R و نظیر آن منظور این است كه فروشنده كالا را در مبدا تحویل خریدار می‌دهد و كرایه حمل به عهده خریدار است. ▫️در صورتی كه كالا با كشتی حمل شود اصطلاح F.O.B به كار می‌رود (تحویل روی كشتی) و در صورتیكه كالا با كامیون حمل شود اصطلاح F.O.T بكار می رود. F.O.R…FOR/FOR (Free on Raill/Free on Truck)(named departure point) ▫️نیاز به حمل و نقل مدرن به ویژه حمل مركب، حمل به وسیله كانتینر، كشتی‌های رو ـ روتریلر و فری) (Ferry) را تامین كند. FREE CARRIER (named point) ▫️دیسپاچ: پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر. Dispatch ▫️دموراژ: هزینه معطلی كشتی (نقطه مقابل دیسپاچ است). Demmurage ▫️سوژ شارژ: اضافاتی كه به كرایه تعلق می‌گیرد. Surcharge ▫️كابوتاژ: كابوتاژ عبارت از حمل كالا از یك نقطه به نقطه دیگر كشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی است. ادامه دارد...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شركت بازرگاني الشاطئ الجميل العالمية می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح